TAMURA Ikuho

Solo Exhibition "CONTOUR"

Planning : Naoto Endo, Shota Okamoto (ORANGE PARLOR)
Graphic design : TAMURA Ikuho, Shota Okamoto
Printing : 株式会社ショウエイ, Hand Saw Press, SECONDPRESS.US
Writing : Nozomi Miura
Special Thanks : Satsuki Aritome, Minaho Torii, Kate Matsufuji
2021

-

Image 08
Image 08-2

©TAMURA Ikuho 2024